Zakład Ciesielsko - Transportowy

Zakład Ciesielsko – Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak  z siedzibą w Wijewie ul. W. Witosa 38, jest znanym od lat i cenionym wykonawcą robót budowlano w regionie i nie tylko.
Roboty realizowane przez firmę wykonywane są kompleksowo, zawsze z należytą starannością, terminowo, zgodnie z wymogami technicznymi i sztuką budowlaną. Firmę cechuje wysoki poziom techniczny i organizacyjny. Zakład Ciesielsko – Transportowy Włodzimierz Jęśkowiak   na rynku usług budowlanych rekomendowana jest zawsze jako doświadczony, wiarygodny i solidny partner.
 
Nadrzędnym celem działalności firmy jest zaspakajanie oczekiwań Inwestora, w zakresie jakości i terminowości oraz wzorowa współpraca z Inwestorem w trakcie realizacji inwestycji. Tak prowadzona działalność przynosi firmie sukcesy w postaci nowych zleceń.