Zakład Ciesielsko - Transportowy

  • Wszelkiego rodzaju wykopy pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne,
  • Hale przemysłowe, pawilony handlowe, obiekty użyteczności publicznej,
  • Budowa domów jednorodzinnych wielorodzinnych
  • Instalacje kanalizacyjne/ ciepłownicze/ deszczowe/ energetyczne/ telekomunikacyjne/ melioracyjne
  • Niwelacja terenów/powierzchni
  • Rekultywacja wysypisk
  • Układanie kostki brukowej, trylinki, kostki granitowej
  • Wymiana gruntów
  • Stabilizacja/ zagęszczanie gruntów