Zakład Ciesielsko - Transportowy

  • Kompleksowa budowa nawierzchni drogowych,
  • Placów parkingowych,
  • Ścieżek rowerowych,
  • Dróg wewnętrznych wraz z odwodnieniem,
  • Usługi czyszczenia nawierzchni dróg i ulic