Zakład Ciesielsko - Transportowy

  • Piaski
  • Żwir
  • Kruszywa powstałe w wyniku recyklingu (betonowe, ceglane, itp.)
  • Kruszywa sortowane (0-2 mm, 2-8 mm, 8-16 mm,)
  • Kruszywa łamane (0-31,5 mm, 0-61,5 mm)
  • Miał kamienny (0-5mm)
  • Kostka granitowa sortowana i niesortowana