Zakład Ciesielsko - Transportowy

Lubogoszcz Kasztanowa budowa drogi- nawierzchnia ok. 5.394 m2
- chodniki ok. 962 m2
- wjazdy na posesje ok. 815 m2
- kanalizacja deszczowa 
- budowa linii kablowej nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego o długości ok. 1370 m,
- montaż 30 słupów,
- montaż 34 opraw oświetleniowych 
- progi zwalniające – 2 szt.