Zakład Ciesielsko - Transportowy

Sława ul. Krótka przebudowa- nawierzchnia ok. 1.266,10 m2
- chodniki ok. 300,70 m2
- wjazdy na posesje ok. 58,40 m2
- kanalizacja deszczowa
- przebudowa linii kablowej SN i nN o długości 40,00 m