Zakład Ciesielsko - Transportowy

Wiatraczna Brenno przebudwoa ulicyPrzebudowę drogi na ul. Wiatracznej w miejscowości Brenno na ciąg pieszo – rowerowy o podstawowej szerokości 3,50m i długości 347,78 m.
Zakres robót:
1) Przygotowanie terenu – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, rozbiórka elementów dróg,


2) Roboty budowlane obejmujące: wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych, regulację pionową studzienek dla kratek ściekowych i zaworów wodociągowych, wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, wykonanie warstwy odsączającej i odcinającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ułożenie betonowych obrzeży chodnikowych, roboty wykończeniowe, wykonanie oznakowania pionowego.